Informații importante

Clientul, în conformitate cu următoarele condiții, are dreptul de a renunța la orice comandă referitoare la produsele LE SAC, fără a furniza niciun motiv și prin orice declarație, cu condiția să fie explicită și să fie livrată la LE SAC. 

Dreptul de retragere este exclus în ceea ce privește produsele sigilate care nu pot fi returnate din motive igienice sau legate de protecția sănătății și care au fost desigilate după livrare, cum ar fi, cu titlu exemplificativ, articolele din secțiunea de Lenjerie intimă, unde este specificat în mod expres în fișa produsului, măștile de protecție și gelurile dezinfectante. 

Dacă clientul intenționează să-și exercite dreptul de retragere, trebuie să respecte ceea ce este specificat în articolul ulterior 4 "Modalități de exercitare a dreptului de retragere" și 5 "Reguli privind retragerea comenzilor online cu ridicare din magazin" și să procedeze la returnarea conform politicii "Cum să deschideți o cerere de returnare", pentru a evita costuri suplimentare inutile. 

Costul transportului pentru o retragere efectuată dintr-o țară diferită de Italia este întotdeauna suportat de client. 

1 Informații cu privire la dreptul de retragere conform articolului 49, alineatul 1, lit. (h) din Legea nr. 206/2005 "Codul Consumului" 

1.1. Clientul are dreptul de a se retrage din contract, fără a furniza motive, în termen de 14 zile. Termenul de retragere expiră în 14 zile de la ziua în care Clientul sau o terță parte, diferită de transportator și desemnată de Client, dobândește posesia fizică a bunului comandat. În cazul unui contract referitor la mai multe bunuri comandate de Client într-o singură comandă și livrate separat, termenul de 14 zile începe de la ziua în care Clientul sau o terță parte, diferită de transportatorul desemnat de acesta, dobândește posesia fizică a ultimului bun. 

1.2. Pentru a exercita dreptul de retragere, este necesar să informați LE SAC (LE SAC S.r.l., Milano (MI), Via Benigno Crespi 57 - e-mail: clienti@le-sac.it) despre decizia de retragere din contract printr-o declarație explicită în acest sens (de exemplu, printr-o scrisoare trimisă prin poștă sau e-mail). Dacă este necesar, Clientul poate contacta LE SAC la adresa clienti@le-sac.it pentru a solicita formularul de exercitare a dreptului de retragere. 

1.3. Dacă Clientul este înregistrat, poate exercita dreptul de retragere accesând zona sa personală, intrând în secțiunea "ISTORIC COMENZI" și apoi în secțiunea "RETURNĂRI" și urmând procedura indicată. 

1.4. În cazul exercitării dreptului de retragere, LE SAC va transmite fără întârziere o confirmare a primirii retragerii într-un format durabil (de exemplu, prin e-mail). 

1.5. Termenul pentru exercitarea retragerii se consideră respectat dacă Clientul transmite declarația sa înainte de expirarea perioadei de 14 zile de la ziua în care Clientul sau o terță parte, diferită de transportator și desemnată de Client, dobândește posesia fizică a bunului comandat. În cazul unui contract referitor la mai multe bunuri comandate de Client într-o singură comandă și livrate separat, termenul de 14 zile începe de la ziua în care Clientul sau o terță parte, diferită de transportatorul desemnat de acesta, dobândește posesia fizică a ultimului bun. 

2 Efectele retragerii (articolul 55 din Legea nr. 206/2005 "Codul Consumului") 

2.1. În urma retragerii din contract în conformitate cu prevederile prezentelor, LE SAC va rambursa Clientului toate plățile efectuate, inclusiv costurile de livrare (cu excepția eventualelor costuri suplimentare rezultate din alegerea unei modalități de livrare diferite de cea standard oferită de LE SAC), sub rezerva costului direct al returnării produsului returnat. 

2.2. În cazul în care Clientul returnează produsul fără a respecta procedura "Cum să deschideți o cerere de returnare" și, prin urmare, trimite mărfurile cu propriul curier, costul transportului va fi suportat de Client. 

2.3. Rambursarea va fi efectuată de către LE SAC fără întârziere nejustificată și în orice caz nu mai târziu de 14 zile de la ziua în care LE SAC a fost informată de către Client cu privire la decizia de exercitare a dreptului de retragere. În cazul în care returnarea se face pe cheltuiala și responsabilitatea Clientului, LE SAC poate reține rambursarea până când primește produsul sau până când Clientul demonstrează că a returnat bunurile, transmitând dovada livrării (POD - Proba de Livrare) corespunzătoare. 

2.4. Aceste rambursări vor fi efectuate folosind același mijloc de plată utilizat de Client în momentul achiziției, cu excepția cazului în care s-a convenit altfel. În orice caz, Clientul nu va suporta nicio taxă ca urmare a acestei rambursări. 

2.5. Clientul este obligat să returneze sau să predea produsele fără întârziere nejustificată și în orice caz în termen de 14 zile de la data comunicării intenției sale de retragere din contract. 

3 Obligațiile Clientului în cazul exercitării dreptului de retragere (articolul 57 din Legea nr. 206/2005 "Codul Consumului") 

3.1. Cu excepția celor prezentate detaliat în politica "Cum să deschideți o cerere de returnare", produsele trebuie returnate: 

(a) ambalate corespunzător în ambalajul original, neafectate, nedeteriorate sau murdărite și însoțite de etichetă și de toate eventualele accesorii, instrucțiuni de utilizare și documentație. În cazul pierderii ambalajului original, Clientul trebuie să înlocuiască acest ambalaj pe cheltuiala și responsabilitatea sa pentru a permite returnarea produselor. 

(b) Echipate cu documentul de transport (care va fi emis de LE SAC în urma cererii de returnare), pentru a permite LE SAC să identifice produsul returnat și Clientul (numărul comenzii, numele, prenumele și adresa); 

(c) Fără semne evidente de utilizare, cu excepția celor compatibile cu efectuarea unei probe normale a produsului (nu trebuie să prezinte urme de utilizare prelungită sau în exces față de timpul necesar pentru o probă și nu trebuie să fie într-o stare care să nu permită revânzarea acestuia). 

 

3.2. În cazul în care produsul returnat nu respectă cerințele menționate în paragraful anterior sau îndeplinește excepția de la dreptul de retragere (produse sigilate care nu pot fi returnate din motive de igienă sau legate de protecția sănătății și care au fost desigilate după livrare), retragerea nu va avea efect, produsul va fi returnat Clientului și nu se va efectua rambursarea corespunzătoare. 

 

3.3. Clientul poate efectua returnarea doar din țara în care a avut loc livrarea. În caz contrar, toate costurile de returnare vor fi suportate de către Client. 

 

3.4. Clientul este responsabil pentru orice diminuare a valorii produsului rezultată din manipularea bunurilor într-un mod diferit de cel necesar pentru a stabili natura, caracteristicile și funcționarea produselor în sine. 

4 Modalitatea de exercitare a dreptului de retragere. 

4.1. Pentru a exercita dreptul de retragere, este necesar să informați LE SAC (LE SAC S.r.l., Milano (MI) Via Benigno Crespi 57 - e-mail: clienti@le-sac.it) cu privire la decizia de retragere din contract printr-o declarație explicită în acest sens (de exemplu, printr-o scrisoare trimisă prin poștă sau e-mail), în cazul în care este necesar, Clientul poate contacta LE SAC la adresa clienti@le-sac.it pentru a solicita formularul de exercitare a dreptului de retragere. 

4.2. Dacă Clientul este înregistrat, poate exercita dreptul de retragere accesând contul personal, intrând în secțiunea "ISTORIC COMENZI" și apoi în secțiunea "Retururi" și urmând apoi procedura ghidată. 

4.3. În cazul exercitării dreptului de retragere, LE SAC va transmite fără întârziere o confirmare a primirii retragerii pe un suport durabil (de exemplu, prin e-mail). 

4.4. Pentru ca returnarea să poată fi efectuată, Clientul trebuie să printeze eticheta de returnare care poate fi descărcată de pe site-ul web după finalizarea procedurii ghidate de returnare (sau care va fi trimisă de către LE SAC în cazul unui retur formalizat prin comunicare prin e-mail/AR) și să o aplice pe colet. 

4.5. Modalitățile de returnare sunt detaliate în secțiunea "Cum să deschideți o cerere de returnare". 

 

5 Reglementările privind retragerea comenzilor online cu ridicare din magazin. 

5.1. Comenzile plasate pe site-ul LE SAC și plătite online, dar cu ridicare din punctul de vânzare, NU POT FI RETURNATE ÎN MAGAZIN. Pentru a-și exercita dreptul de retragere, Clientul trebuie să urmeze procedura menționată în articolul precedent 4 și să efectueze returnarea conform politicii "Cum să deschideți o cerere de returnare". 

Scroll To Top