Politica privind modulele cookie

Prin prezentul document, în temeiul prevederilor articolului 122 al decr. leg nr. 196/2003 (Codul în materie de protecţie a datelor personal), Le SAC s.r.l., în calitate de operator de prelucrare a datelor furnizează utilizatorilor site-ului http://www.lesacoutlet.it/ (şi toate subdomeniile acestuia) următoarele informaţii despre modulele cookie utilizate. Prezenta politică este redactată pe baza indicaţiilor din hotărârea Autorităţii de protecţie a datelor personale din 8 mai 2014.

Operatorul de date

Operatorul de prelucrare a datelor este Le SAC s.r.l.cu sediul la Milano, Via Benigno Crepi 57 - cod TVA 00743370157. Operatorul de date a desemnat ca responsabil de prelucrare compania ENERGIE s.r.l., care se ocupă de gestionarea şi întreţinerea serverelor companiei. Pentru informaţii suplimentare (inclusiv cele privind responsabili desemnaţi) contactaţi operatorul de date prin e-mail la adresa: clienti@le-sac.it

Ce sunt modulele cookie?

Modulele cookie sunt fişiere text de mici dimensiuni pe care site-urile vizitate la trimit către browser-ul tău (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, etc.), unde sunt memorate pentru a fi retransmise către aceleaşi site-uri la următoarea vizită a aceluiaşi utilizator.

În cadrul navigării pe un site, utilizatorul poate primi pe terminalul său şi module cookie de pe site-uri sau servere web diferite (modulele cookie ale terţilor); acest lucru are loc deoarece pe site-ul web vizitat pot fi prezente elemente precum, de exemplu, imagini, hărţi, sunete, butoane ale site-urilor de socializare (Îmi place de pe Facebook, +1 de pe google, etc.), linkuri specifice către paginile web ale altor domenii găzduite pe servere diferite de cel pe care se află pagina solicitată. Cu alte cuvinte, sunt acele module cookie setate de un site web diferit de cel vizitat efectiv.

Modulele cookie tehnice sunt cele utilizate doar pentrutransmiterea unei comunicări pe o reţea de comunicare electronică sau, în măsura în care este absolut necesar, de furnizorul unui serviciu al societăţii informatice solicitat explicit de abonat sau utilizator pentru furnizarea serviciului respectiv (conform art. 122, alineatul 1, al Codului privind protecţia datelor personale).

Modulele cookie de profilare sunt utilizate pentru crearea de profiluri aferente utilizatorului şi sunt folosite pentru trimiterea de mesaj publicitare online cu preferinţele manifestate de acesta în timpul navigării în reţea. La acestea face referire art. 122 al Codului privind protecţia datelor personale care prevede că arhivarea informaţiilor în dispozitivul terminal al unui furnizor ori utilizator sau accesul la informaţii arhivate deja sunt permise doar cu condiţia ca furnizorul sau utilizatorul să-şi fi exprimat consimţământul după ce a fost informat prin modalităţile simplificate prevăzute la articolul 13, alineatul 3" (art. 122, alineatul 1, Codul privind protecţia datelor personale).

TIPURI DE MODULE COOKIE UTILIZATE PE SITE

MODULE COOKIE ALE PRIMEI PĂRŢI

Site-ul http://www.lesacoutlet.it/ (împreună cu toate subdomeniile) utilizează modulele cookie tehnice a căror folosire nu necesită niciun consimţământ din partea persoanei vizate.

Mai precis, site-ul utilizează:

• module cookie pentru autentificare

• module cookie pentru personalizarea interfeţei utilizator

MODULELE COOKIE ALE TERŢILOR

Site-ul http://www.lesacoutlet.it/ (împreună cu toate subdomeniile) utilizează modulele cookie ale terţilor. În continuare, enumerăm modulele cookie utilizate de terţi şi linkurile pentru informaţii suplimentare şi dezactivare.

Cookie Analytics

Sunt module cookie utilizate direct de administratorul site-ului pentru colectarea de informaţii, în formă agregată, privind numărul de utilizatori şi modul în care aceştia vizitează site-ul.

În special, site-ul utilizează serviciul Google Analytics care foloseşte modulele cookie pentru a permite analizele statistice în formă agregată ca urmare a utilizării site-ului web vizitat.

Pentru a consulta condiţiile de utilizare a Google Analytics care includ şi declaraţia de confidenţialitate privind protecţia datelor cu caracter personal a companiei Google inc., operatorul autonom de prelucrare a datelor privind serviciul Google Analytics, vizitează următoarea pagină http://www.google.com/analytics/terms/it.html

Dacă nu doreşti ca datele tale personale să fie folosite de Google Analytics, poţi instala o componentă suplimentară în browser ce poate fi descărcată de pe pagina următoare: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it

Add This

Site-ul foloseşte serviciile Add This care permit gestionarea butoanelor aferente unor reţele de socializare. Utilizarea acestui serviciu de partajare implică instalarea modulelor cookie ale terţilor. Pentru a consulta politica de confidenţialitate Add This, vizitează următoarea pagină:

http://www.addthis.com/privacy/privacy-policy#publisher-visitors

Pentru dezactivarea serviciului, urmează procedura din pagina indicată mai jos: http://www.addthis.com/privacy/opt-out

YouTube

Pentru a viziona videoclipurile integrate în paginile site-ului, sunt instalate modulele cookie de sesiune pentru cititoarele multimedia. Pentru a consulta politica de confidenţialitate a acestor module cookie, vizitează următoarele pagini:

http://www.google.it/intl/it/policies/technologies/types/

http://www.google.it/intl/it/policies/technologies/managing/

http://www.google.it/intl/it_it/policies/technologies/cookies/

AdRoll

Acest site foloseşte AdRoll pentru a oferi mesajele noastre publicitare bazate pe interesul utilizatorilor de pe alte site-uri. Utilizarea tehnologiei folosite în acest scop este posibilă prin folosirea modulelor cookie de remarketing în timpul vizitei tale. Întregul proces este integral anonim.
Pentru mai multe informaţii:

http://www.adroll.com/about/privacy

Google advertising şi remarketing

Site-ul foloseşte diverse servicii oferite de Google pentru advertising şi remarketing (google advertising, google adsense, doubleclick); aceste servicii folosesc module cookie publicitare.

Pentru informaţii detaliate privind funcţionarea acestora şi politica lor de confidenţialitate, consultaţi următoarele pagini:

http://www.google.com/policies/technologies/ads/

http://www.google.com/policies/technologies/

http://www.google.it/intl/it/policies/technologies/types/

http://www.google.it/intl/it_it/policies/technologies/cookies/

Poţi gestiona şi dezactiva anunţurile bazate pe interese selectând setările din această pagină:

http://www.google.com/ads/preferences/?hl=it

Olark

Olark.com este un serviciu de chat live a cărui funcţionare prevede instalarea de module cookie.

În această pagină găseşti informaţii detaliate:

www.olark.com/help/cookies

Inspectlet

Inspectlet este un serviciu de heat mapping, furnizat de Inspectlet Inc., care prin intermediul modulelor cookie - permite monitorizarea şi analiza navigării pe site.

Pentru a consulta politica de confidenţialitate a acestor module cookie, vizitează următoarea pagină:

http://www.inspectlet.com/legal#privacy

HotJar

Inspectlet este un serviciu de mapping, furnizat de Hotjar Ltdcare prin intermediul modulelor cookie - permite monitorizarea şi analiza navigării pe site.

Pentru a consulta politica de confidenţialitate a acestor module cookie, vizitează următoarea pagină:

https://www.hotjar.com/cookies

Criteo

Serviciul care oferă Criteo permite primirea de reclame care vizează interesele principale ale utilizatorului comparativ cu alte anunţuri publicitare standard primite fără Criteo.

Pentru a consulta politica de confidenţialitate a acestor module cookie, vizitează următoarea pagină:

http://www.criteo.com/it/privacy/

WebEngage

Webengage este un serviciu folosit pentru colectarea de feedback şi/sau opinii ale utilizatorilor de pe site. Acest serviciu este facultativ, iar în caz de utilizare prevede instalarea modulelor cookie.
În această pagină găseşti informaţii detaliate:
http://help.webengage.com/data-security/what-data-do-webengage-cookies-store/

Modalităţi de prelucrare a datelor

Datele personale pot fi prelucrate cu sau fără ajutorul instrumentelor electronice. Sunt respectate măsuri specifice de siguranţă pentru a preveni pierderea datelor, utilizarea ilegală sau incorectă şi accesul neautorizat. Datele vor putea fi prelucrate de personalul şi/sau colaboratorii operatorului de date desemnaţi ca responsabili de prelucrare a datelor. Datele nu sunt transmise sau comunicate.

Dezactivarea modulelor cookie

Poţi vizita site-ul şi fără module cookie, chiar dacă în acest caz nu este posibilă utilizarea pe deplin a tuturor funcţiilor sau serviciilor oferite. Majoritatea browser-elor acceptă automat modulele cookie. Poţi evita înregistrarea automată a modulelor cookie selectând opţiunea nu accepta „modulele cookie” dintre cele propuse.

Pentru informaţii ulterioare privind această operaţiune, consultă instrucţiunile din browser-ul propriu. Utilizatorul poate obţine instrucţiuni specifice prin intermediul linkurilor de mai jos.

• Microsoft Internet Explorer

• Google Chrome

• Mozilla Firefox

• Apple Safari

• Opera

Pentru informaţii despre modulele cookie arhivate pe propriul terminal şi dezactivarea acestora, vizitează următoarea pagină:

http://www.youronlinechoices.com/it/le-tue-scelte

Poţi anula în orice moment eventualele module cookie deja arhivate pe hard disc.

Drepturile persoanei vizate

Persoana vizată îşi poate exercita în orice moment drepturile indicate la art. 7 al decr. leg. nr. 196 din 30 iunie 2003, prezentat textual în cele ce urmează.

Art. 7 al decr. leg. 196/2003

1. Persoana vizată are întotdeauna dreptul să primească confirmarea existenţei sau nu a datelor personale care o privesc, chiar dacă nu sunt încă înregistrate, şi comunicarea acestora în formă inteligibilă.

2. Persoana vizată are dreptul să primească informaţii despre:

a) originea datelor personale;

b) finalitatea şi modalităţile de prelucrare a datelor;

c) raţionamentul aplicat în caz de prelucrare cu ajutorul instrumentelor electronice;

d) datele de identificare ale operatorului de date, ale responsabililor şi reprezentantului desemnat în temeiul art. 5, alineatul 2;

e) entităţile sau categoriile de entităţi cărora le pot fi comunicate datele personale sau care pot ajunge la cunoştinţa acestora în calitate de reprezentant desemnat pe teritoriul statului, de responsabili sau procesatori.

3. Persoana vizată are dreptul să obţină:

a) actualizarea, rectificarea sau integrarea datelor;

b) ştergerea, anonimizarea sau blocarea datelor prelucrate prin încălcarea legii, inclusiv cele a căror păstrare nu este necesară raportat la scopurile pentru care au fost colectate sau prelucrate ulterior;

c) confirmarea că operaţiunile de la literele a) şi b) au fost aduse la cunoştinţa, chiar şi în ceea ce priveşte conţinutul, persoanelor cărora datele le-au fost comunicate sau transmise, exceptând cazul în care această operaţiune este imposibilă sau implică utilizarea disproporţionată de mijloace raportat la dreptul protejat.

4. Persoana vizată are dreptul de a se opune total sau parţial:

a) din motive întemeiate, la prelucrarea datelor personale care o privesc, chiar dacă sunt pertinente pentru obiectivul colectării;

b) prelucrării datelor personale care o privesc pentru trimiterea de material publicitar sau de vânzare directă sau pentru efectuarea de cercetări de piaţă sau transmiterea de comunicări comerciale.

Scroll To Top