Declarație de confidențialitate

Politica de Confidențialitate a LE SAC

Introducere

Această Politică de Confidențialitate (în continuare, "Politica") se aplică prelucrării datelor cu caracter personal de către compania LE SAC (în continuare, "Responsabilul de prelucrare") în legătură cu utilizarea site-ului web și a serviciilor LE SAC.

Responsabilul de prelucrare

Responsabilul de prelucrare a datelor cu caracter personal este compania LE SAC, cu sediul în [adresa Responsabilului de prelucrare]. Puteți lua legătura cu Responsabilul de prelucrare la adresa de email privacy@le-sac.it.

Tipuri de date prelucrate

Responsabilul de prelucrare prelucrează diverse tipuri de date cu caracter personal, inclusiv, dar fără a se limita la:

Informații de contact, cum ar fi numele, adresa, adresa de email și numărul de telefon.

Date de identificare și autentificare, cum ar fi numele de utilizator și parola.

Informații de plată, cum ar fi numărul cardului de credit sau alte detalii de plată.

Date privind utilizarea serviciilor, cum ar fi adresa IP, informații despre dispozitiv, tipul și versiunea browserului, sistemul de operare și alte informații tehnice.

Date legate de utilizarea cookie-urilor și a tehnologiilor similare de urmărire (pentru mai multe informații, consultați Politica de Cookie-uri).

Alte date pe care ni le furnizați când comunicați cu noi sau utilizați serviciile noastre.

Scopurile prelucrării

Datele cu caracter personal sunt prelucrate în următoarele scopuri:

Scop A): Înregistrare și furnizarea serviciilor

Responsabilul de prelucrare prelucrează date cu caracter personal pentru a efectua înregistrarea și furnizarea serviciilor solicitate, inclusiv gestionarea conturilor utilizatorilor, procesarea plăților, comunicarea cu utilizatorii și furnizarea de suport pentru clienți.

Bază legală: Prelucrarea se efectuează pentru a îndeplini un contract în care persoana vizată este parte, în conformitate cu articolul 6, alineatul 1, litera b) din Regulamentul General privind Protecția Datelor (RGPD).

Durata stocării datelor: Datele prelucrate pentru înregistrare și furnizarea serviciilor vor fi păstrate pe durata necesară îndeplinirii contractului și conform termenelor legale de păstrare aplicabile.

Modul de furnizare a datelor: Furnizarea datelor este necesară pentru înregistrare și furnizarea serviciilor. Fără furnizarea datelor necesare, nu va fi posibilă utilizarea serviciilor.

Scop B): Gestionarea cererilor și solicitărilor de contact

Responsabilul de prelucrare prelucrează date cu caracter personal pentru a gestiona cererile și solicitările de contact ale utilizatorilor și pentru a furniza răspunsuri la acestea.

Bază legală: Prelucrarea se efectuează în temeiul interesului legitim de a gestiona și răspunde la cererile și solicitările de contact ale utilizatorilor, în conformitate cu articolul 6, alineatul 1, litera f) din RGPD.

Durata stocării datelor: Datele prelucrate pentru gestionarea cererilor și solicitărilor de contact vor fi păstrate pe durata necesară pentru a gestiona cererile.

Modul de furnizare a datelor: Furnizarea datelor pentru gestionarea cererilor și solicitărilor de contact este voluntară. Ne-furnizarea datelor necesare va rezulta în imposibilitatea gestionării și răspunsului la cererile și solicitările de contact.

Scop C): Trimiterea de buletine informative și comunicări publicitare

Responsabilul de prelucrare prelucrează date cu caracter personal pentru a trimite buletine informative și comunicări publicitare care conțin informații despre produse, servicii, promoții și evenimente ale LE SAC.

Bază legală: Prelucrarea se efectuează pe baza consimțământului persoanei vizate, conform articolului 6, alineatul 1, litera a) din RGPD și considerentele 42 și 43 din RGPD.

Durata stocării datelor: Datele prelucrate pentru trimiterea de buletine informative și comunicări publicitare vor fi păstrate până la retragerea consimțământului persoanei vizate (opt-out).

Modul de furnizare a datelor: Furnizarea datelor pentru trimiterea de buletine informative și comunicări publicitare este voluntară. Ne-furnizarea datelor necesare va rezulta în imposibilitatea de a primi buletine informative și comunicări publicitare.

Scop D): Consimțământ pentru scopuri de marketing direct

Responsabilul de prelucrare prelucrează date cu caracter personal în scopuri de marketing direct, inclusiv trimiterea de comunicări publicitare despre produse și servicii LE SAC și ale terților parteneri ai LE SAC.

Bază legală: Prelucrarea se efectuează pe baza consimțământului persoanei vizate, conform articolului 6, alineatul 1, litera a) din RGPD și considerentele 42 și 43 din RGPD.

Durata stocării datelor: Datele prelucrate în scopuri de marketing direct vor fi păstrate până la retragerea consimțământului persoanei vizate (opt-out).

Modul de furnizare a datelor: Furnizarea datelor în scopuri de marketing direct este voluntară. Ne-furnizarea datelor necesare va rezulta în imposibilitatea de a primi comunicări publicitare în scopuri de marketing direct.

Scop E): Concursuri și competiții

Responsabilul de prelucrare prelucrează date cu caracter personal pentru organizarea și gestionarea concursurilor și competițiilor desfășurate de LE SAC.

Bază legală: Prelucrarea se efectuează pe baza consimțământului persoanei vizate, conform articolului 6, alineatul 1, litera a) din RGPD și considerentele 42 și 43 din RGPD.

Durata stocării datelor: Datele prelucrate în scopul concursurilor și competițiilor vor fi păstrate pe durata necesară pentru desfășurarea acestora și pentru administrarea premiilor, și conform termenelor legale de păstrare aplicabile.

Modul de furnizare a datelor: Furnizarea datelor în scopul participării la concursuri și competiții este voluntară. Ne-furnizarea datelor necesare va rezulta în imposibilitatea participării la acestea.

Scop F): Analiză și îmbunătățirea serviciilor

Responsabilul de prelucrare prelucrează date cu caracter personal în scopul analizei utilizării serviciilor LE SAC și a îmbunătățirii acestora.

Bază legală: Prelucrarea se efectuează pe baza interesului legitim de a analiza și îmbunătăți serviciile LE SAC, în conformitate cu articolul 6, alineatul 1, litera f) din RGPD.

Durata stocării datelor: Datele prelucrate în scopul analizei și îmbunătățirii serviciilor vor fi păstrate pe durata necesară pentru atingerea acestor scopuri și conform termenelor legale de păstrare aplicabile.

Modul de furnizare a datelor: Furnizarea datelor în scopul analizei și îmbunătățirii serviciilor este voluntară. Ne-furnizarea datelor necesare va rezulta în imposibilitatea efectuării analizei și îmbunătățirii serviciilor.

Scop G): Obligații legale

Responsabilul de prelucrare prelucrează date cu caracter personal pentru a îndeplini obligațiile sale legale, inclusiv respectarea cerințelor legale și colaborarea cu autoritățile.

Bază legală: Prelucrarea se efectuează pentru a îndeplini o obligație legală la care este supus Responsabilul de prelucrare, în conformitate cu articolul 6, alineatul 1, litera c) din RGPD.

Durata stocării datelor: Datele prelucrate pentru a îndeplini obligațiile legale vor fi păstrate pe durata necesară pentru a îndeplini aceste obligații și conform termenelor legale de păstrare aplicabile.

Modul de furnizare a datelor: Furnizarea datelor pentru a îndeplini obligațiile legale este obligatorie. Fără furnizarea datelor necesare, Responsabilul de prelucrare nu va putea îndeplini obligațiile legale.

Transferul datelor către țări terțe

Datele cu caracter personal ale utilizatorului pot fi transferate către țări terțe din afara Uniunii Europene, în special către Statele Unite, în scopuri de analiză și îmbunătățire a serviciilor, precum și pentru efectuarea unor măsuri precontractuale la cerere. Transferul datelor către aceste țări este supus unor garanții adecvate, inclusiv semnarea clauzelor contractuale standard aprobate de Comisia Europeană, pentru a asigura un nivel adecvat de protecție a datelor în conformitate cu legile europene privind protecția datelor. Pentru mai multe informații despre garanțiile utilizate pentru transferul datelor către țări terțe, puteți lua legătura cu Responsabilul de prelucrare la adresa de email privacy@le-sac.it.

Drepturile persoanei vizate

Utilizatorul are dreptul:

Să solicite Responsabilului de prelucrare accesul la datele cu caracter personal și corectarea acestora.

Să solicite Responsabilului de prelucrare ștergerea datelor cu caracter personal.

Să solicite Responsabilului de prelucrare restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal.

Să solicite Responsabilului de prelucrare portabilitatea datelor cu caracter personal.

Să se opună prelucrării datelor cu caracter personal.

Să retragă consimțământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate înainte de retragere.

Să depună o plângere la autoritatea de protecție a datelor competentă.

Pentru a-și exercita drepturile, utilizatorul poate lua legătura cu Responsabilul de prelucrare la adresa de email privacy@le-sac.it. Responsabilul de prelucrare va răspunde la solicitarea utilizatorului în termen de o lună de la primirea acesteia, cu excepția cazului în care solicitările sunt complexe sau excesive, caz în care acest termen poate fi prelungit cu două luni suplimentare. Responsabilul de prelucrare va informa utilizatorul despre orice prelungire și motivele acesteia în termen de o lună de la primirea solicitării.

Pentru mai multe informații despre drepturile persoanei vizate și modul de exercitare a acestora, utilizatorul poate consulta Politica de Confidențialitate completă pe site-ul web LE SAC.

Actualizarea Politicii de Confidențialitate

Responsabilul de prelucrare își rezervă dreptul de a actualiza această Politică de Confidențialitate în orice moment. Utilizatorul va fi informat cu privire la modificări prin intermediul unei notificări pe site-ul web sau a altor mijloace adecvate. Se recomandă utilizatorului să consulte periodic această Politică de Confidențialitate pentru a fi la curent cu ultimele actualizări.

Ultima actualizare: 12 settembre 23

Scroll To Top